Puting Ulap sa Bukid – White Cloud Farm (Tagalog)

Puting Ulap sa Bukid – White Cloud Farm (Tagalog)

Nilalaman ng White Cloud Farm sa Tagalog. White Cloud Farm content in Tagalog (Philipino).

 

youtu.be/k8KUKh8l_40


Ang ilan ay nag-aambag sa sunog sa Maui sa pagbabago ng klima, ngunit ito ba talaga? Paano natin mauunawaan ang pangyayaring...
Show more

Loading content, please wait.

whitecloudfarm.org/article-series/go-ye-out/the-op…
Ang mga taong ipinagkalooban noong kasaysayan na pumunta sa langit nang hindi naranasan ang kamatayan ay...
Show more

Loading content, please wait.

Sa isang bagay na kasinghalaga ng pagbabalik ni Jesus upang ibigay ang Kanyang gantimpala sa matuwid at matinding katarungan sa masasama, hindi tayo... Show more

Ang Hulyo 2023 ang pinakamainit na buwan na naitala. Marami ang nag-uugnay sa hindi pangkaraniwang bagay na ito sa pagbabago ng klima. Ano ang ulat ng... Show more

The Heat of the Fourth Plague(Tagalog)

Ang Hulyo 2023 ang pinakamainit na buwan na naitala. Marami ang nag-uugnay sa hindi pangkaraniwang bagay na ito sa pagbabago ng klima. Ano ang ulat...

Ang tanda ng Anak ng tao ay nagpapakita, at tinutupad ng Panginoon ang marami sa
Kanyang huling-panahong mga uri ng Bibliya at mga propesiya kasama...
Show more

Ang tanda ng Anak ng tao ay nagpapakita, at tinutupad ng Panginoon ang marami sa Kanyang huling-panahong mga uri ng mga propesiya kalakip nito sa... Show more

Loading content, please wait.

Nandito Na si Elijah!

Be remained faithful child of God with undefiled DNA until Christ return. Register and join our forum for updates for the heavenly signs declared by...

Ang "Comet E3 ZTF Lumiwanag kagaya ng First Good Comet of 2023" ay nag-anunsyo ng headline ng balita. Bakit nasa spotlight ang kometa na ito sa oras... Show more

Comet E3 Doom o Deliverance tagalog

Ang "Comet E3 ZTF Lumiwanag kagaya ng First Good Comet of 2023" ay nag-anunsyo ng headline ng balita. Bakit nasa spotlight ang kometa na ito sa oras...

Mga mahal naming tagasubaybay mangyaring panoorin ang kabuuan ng videong ito upang tayo ay makapaghanda sa panahong ito ng kapighatian sa tulong ng... Show more

Tulad Ng Sa Mga Araw ni Noe - Bahagi I

Inihula ni Jesus na sa katapusan ng panahon, ito ay magiging gaya noong mga araw ni Noe. Sa seryeng ito ng mga video, ipapaliwanag namin kung paano...

Sa mga huling araw na ito, hindi ba makatuwiran na ang awit ng marurunong, na isang pananggalang laban sa mga lalang ng kaaway, ay kakatawanin sa... Show more

Loading content, please wait.

Pero hindi pa tapos ang trial. Ginagawa ni Satanas ang lahat ng kanyang makakaya upang pigilan ang 144,000 hurado mula sa kanilang nagkakaisang... Show more

Loading content, please wait.

www.whitecloudfarm.org/article-series/go-ye-out/th…

Ang malaking kontrobersya sa pagitan ni Kristo at ni Satanas ay pumapasok sa kasukdulan nito...
Show more

Loading content, please wait.

Ang Hulyo 2023 ang pinakamainit na buwan na naitala. Marami ang nag-uugnay sa hindi pangkaraniwang bagay na ito sa pagbabago ng klima. Ano ang ulat ng... Show more

Loading content, please wait.

Mga kaibigan mangyaring idownload sa inyong device ang PDF copy nitong artikulo na isinalin sa ating wikang Filipino. Mababasa dito ang nilalaman ng... Show more

Ang pag-install ng harp monument na ito sa Pentecostes sa Paraguay ay isang simbolikong gawa na nag-uudyok sa ating isipan sa isa sa mga... Show more

Ang pag-install ng harp monument na ito sa Pentecostes sa Paraguay ay isang simbolikong gawa na nag-uudyok sa ating isipan sa isa sa mga pinakadakilang pagpapakita ng Diyos na naihayag.<br /><br /> Dinggin ninyo ito, ninyong lahat na mga tao;  dinggin ninyo, kayong lahat na nananahan sa sanglibutan: kapuwa mababa at mataas, mayaman at dukha, na magkakasama.  Ang aking bibig ay magsasalita ng karunungan;  at ang pagbubulay-bulay ng aking puso ay magiging ng pang-unawa.  Ikikiling ko ang aking tainga sa isang talinghaga: aking bubuksan ang aking madilim na salita sa alpa.  ( Mga Awit 49:1-4 )<br /><br />https://www.whitecloudfarm.org/article-series/go-ye-out/the-open-door/the-melody-of-god-s-law

www.whitecloudfarm.org/article-series/go-ye-out/th…
Maaaring itanong, posible bang magsisi mula sa pagiging nabakunahan? Kung ang DNA ng isang tao ay binago,...
Show more

Loading content, please wait.

www.whitecloudfarm.org/article-series/go-ye-out/th…
Maaaring itanong, posible bang magsisi mula sa pagiging nabakunahan? Kung ang DNA ng isang tao ay binago,...
Show more

Loading content, please wait.

www.whitecloudfarm.org/article-series/go-ye-out/th…

Ang batas ng Diyos ang pundasyon ng Kanyang kaharian at lahat ng papasok dito ay magkakaroon ng...
Show more

Loading content, please wait.

Follow the Lamb whithersoever he goeth...

Stay informed

Stay informed

We followed Him to the mountain of sacrifice

We want to meet you soon on the Cloud! Subscribe to our ALNITAK NEWSLETTER to receive all the latest news from our High Sabbath Adventist movement first hand. “Fear not: for, behold, I bring you good tidings of great joy” (From Luke 2:10)
Study His Voice

Study His Voice

We followed Him looking up to the heavens

Study as we did! Learn how God led us and how we became ready to serve for 10 years in bad times, buying even time for you from Time. “But there is a God in heaven that revealeth secrets, and maketh known ... what shall be in the latter days.” (From Daniel 2:28)
Join the Rescue Team

Join the Rescue Team

We will follow Him to the sea of glass

Leave the apostate churches and join our movement! He said: “My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me: And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand.” (John 10:27-28)